kpopcu olup collector ya da direkt yalniz kpopcu olan yok mu bu unide ya?? beraber collect date yapabiliriz ya da stan twdan olan yok mu( not: army disi tum fandomlara okayiz…)