Sayın Yetkililer,
Sizleri C Blok Kimya laboratuvarları binasındaki Ecevit döneminden beri temizlenmeyen tuvaletleri ziyaret etmeye, eşsiz pisuvarları ve boş sabunlukları bizatihi gözlemlemeye davet ediyorum. Suların da sıklıkla kesildiği bu binadaki hijyen sorununa el atılmadığı takdirde zührevi hastalıklarda Karabük Üniversitesini geride bırakmamız, dünyanın ikinci Wuhan et-balık pazarı olmamız an meselesi.