13 mayıs salı saat 19.00 civarında rektörlük önünde bakıştığımız kız ig hesabını bırakırsan bir tanışırız.