Elektrik fakültesindeki seçmeli ders olan yarı iletken elektroniği dersini alan var mı? Kolay mıdır ne anlatırlar? Fizik okuyorum ve seçmeli olarak bu dersi almak istiyorum