Hokkada köşede 2 tane kız arkadaşıyla oturan kız yemekhane önünde de karşılaştık @dnmscn hesabından ulaşır mısın?