Mezuniyette ilk alınan gruptaydı. Cübbesinin pembe fuları vardı. Sanat fakültesiydi sanırım. Mezuniyet eğlenceliydi ama o da çok tatlıydı..