İnşaat fakültesinde mastoride grup halinde takılan çocukların birkaçını arıyoruz da yardım eder misinizz