yenikapıda bindik yemekhanede indik vans çantan vardı