27 aralık günü yemekhanede gördüğüm arkasında boston speciliors gibi bir şey yazan mavi sweatli çocuk burda mısıın