Yıldızstore yanındaki alan Starbucks için çok küçük. Bunun için gereksiz alan kaplayan eğ*tim Fakültesinin kapatılıp yerine daha yararlı olan bu şirkete fırsat verilmesi gerekiyor bence. Kimsenin Karşı çıkcağını düşünmüyorum