Bir ilişkide olanlar bu soruyu sayısal olarak cevaplayabilir mi?Malum ekonomik kirizin eşiğindeyiz. Bir kız arkadaşın olması,olmadığı duruma göre ekonomik olarak kaç tl farkediyor?