Konserin neredeyse yarısına kadar bakıştık tam yanımdaydın, hiç eğlenmiyordun, cesaret edip konuşamadım sonra da gittin…