İhraç edilen akademisyenlerin yanındayız. #ytühocalarınınyanında